Legalizacja pobytu

Wizapol to firma zajmująca się doradztwem w zakresie legalizacji pobytu i pracy Cudzoziemców na terytorium Polski.
Firma zapewnia kompleksowe wsparcie w realizacji obowiązków leżących po stronie pracodawcy oraz pracownika i wspiera pracodawców podczas kontroli przeprowadzanych przez organy państwowe.
Usługi firmy skierowane są zarówno dla przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych.

Zapraszamy do kontaktu

Usługi podstawowe


W ramach współpracy firma oferuje kompleksowe przygotowywanie i składanie niezbędnych dokumentów, wypełnianie wniosków i formularzy, reprezentację pracodawców w instytucjach tj.: Powiatowych Urzędach Pracy, Urzędach Wojewódzkich, prowadzenie postępowań administracyjnych i wsparcie w zakresie:Legalizacji pracy

• Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terenie RP
• Przedłużenia zezwoleń na pracę
• Jednolite zezwolenia na pracę i pobyt czasowy
• Oświadczenia o powierzeniu pracy
• Zezwolenia typu S

Legalizacji pobytu

• Zamieszkanie na pobyt czasowy na terenie RP
oraz kart czasowego pobytu (również dla studentów)
• Stały pobyt na terenie RP
• Pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
• Pobyt dla obywateli UE i ich rodzin

Usługi dodatkowe

W ramach usług dodatkowych oferuję kompleksowe wsparcie pracodawców w zakresie:

• Doradztwa
• Rozwiązywania trudnych i problematycznych spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców
• Pilnych działań umożliwiających kontynuację legalnego pobytu i zatrudnienia cudzoziemców
• Odwołań od decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (deport)
• Kontroli ze Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Urządu Pracy oraz Urządu Wojewódzkiego
• Szkoleń dla pracodawców
• Pomocy w rekrutacji pracownika

Joanna Pondo-Suchy

Właściciel

Nazywam się Joanna Pondo-Suchy, oferuję profesjonalne i kompleksowe usługi związane z legalizacją pracy na terytorium RP dla przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych. Moja skuteczność bazuje na wieloletnim doświadczeniu zdobytym zarówno w administracji publicznej jak i sektorze prywatnym.
Swoje usługi wykonuję z indywidualnym podejściem do każdego klienta, staram się zrozumieć Jego potrzeby i dopasować do nich optymalne rozwiązania.
W pracy najważniejsza jest dla mnie uczciwość, zadowolenie klientów oraz szybka i skuteczna realizacja zadań.
Zapraszam do współpracy.


Współpracujemy z: